Privacy

Privacyverklaring

Omdat Visual Art & Design BV veel waarde hecht aan uw privacy leggen wij u in deze privacyverklaring uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, maar ook waarom wij dit doen.

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Visual Art & Design BV, hierna VAD of wij genoemd. VAD is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

VAD verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt wanneer u deze gegevens invult in het contactformulier op onze website.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• (factuur)Adres;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Locatiegegevens;
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt wanneer u met ons correspondeert of wanneer u ons belt;
• Technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt, bijvoorbeeld van uw smartphone/laptop/tablet, zoals IP-adres en de gebruikte software;
• Andere gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de hieronder weergegeven doeleinden van verwerking.

 

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

VAD kan deze gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
• Het afhandelen van uw order en betaling
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van uw bestelling;
• Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren;
• Het afhandelen van verzoeken, klachten en geschillen en de naleving van wettelijke verplichtingen.
Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die wij met u sluiten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van ons gerechtvaardigde belang, onder andere bij het kunnen aanbieden en aanprijzen van onze diensten. Voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief en het plaatsen van cookies vragen wij voorts uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

VAD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de eerdergenoemde doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel de wettelijke bewaartermijnen die wij dienen te volgen. Gegevens van een potentiële klant (die bijvoorbeeld via de website naar VAD worden verstuurd) worden na 40 dagen verwijderd indien de potentiële klant uiteindelijk geen klant is geworden. Indien een potentiële klant wel klant wordt bij VAD, worden de gegevens bewaard zo lang als nodig is voor de dienstverlening aan de klant.

 

De beveiliging van uw persoonsgegevens

VAD neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze privacy afdeling via info@visualart.nl

VAD maakt tevens gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (Secure Socket Layer – Protocol) voor de website en alle contactformulieren.

 

Verstrekking aan derden

VAD verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. De partijen waarmee wij samenwerken worden door VAD zorgvuldig uitgezocht, om de bescherming van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen. Derden hebben een verwerkingsovereenkomst met VAD afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van VAD.

 

Website

Ten aanzien van uw bezoek aan onze website geldt het volgende ten aanzien van persoonsgegevens

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VAD gebruikt enkel functionele cookies. Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Er worden geen tracking cookies gebruikt. Evenmin wordt gebruik gemaakt van analytisch scripts, zoals “Google Analytics”. Bezoekers kunnen zich afmelden voor cookies door hun internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunnen bezoekers ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van hun browser verwijderen.

 

Uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Betrokkenen (de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken)  hebben het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, en te verzoeken om correctie of verwijdering. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan door VAD. Tot slot heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u, of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.

Voor vragen of een verzoek tot correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u mailen naar: info@visualart.nl.

U kunt uw vraag en/of verzoek ook per post sturen via:

Visual Art & Design BV

Postbus 1059
3860BB Nijkerk

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoongegevens.

 

Het wijzigen of bijwerken van onze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat wij onze privacyverklaring wijzigen, bijvoorbeeld omdat wij vinden dat de privacyverklaring nóg duidelijker kan, wanneer er een spelfout in staat of indien onze diensten of werkwijzen wijzigen. De laatste versie van onze privacyverklaring kunt u altijd op onze website inzien.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 31 mei 2018.